Witamy na stronie

Bełchatowskiego Klastra
Odnawialnych Źródeł Energii

Nasza misja

Zależy nam na wykreowaniu regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe.

Kontakt

ul. Józefa Chełmońskiego 9
58-500 Jelenia Góra

biuro@jgklaster.pl
+48 75-765-97-74

Rodzaje OZE

Rodzaje OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) określają sposoby i rodzaje generowania energii elektrycznej oraz cieplnej przy wykorzystaniu różnych technologii w zależności od zapotrzebowania i lokalizacji.

BEŁCHATOWSKI KLASTER ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 19.07.2018 w Legnicy zostało podpisane porozumienie dotyczące założenia Klastra Energii Odnawialnej na terenie Miasta Legnica. Porozumienie podpisali: Miasto Legnica – jako Partner Publiczny oraz firmy Perpetum EnergiaMAF Energy, Photovoltaic Solar Polska – jako Partnerzy Prywatni.

Cele klastra

Pojęcie Klastra Energii zostało zdefiniowane w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne lokalnych konsumentów i producentów energii.

Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Klaster Energii stanowi inicjatywę dążącą do budowy lokalnego rynku energii, opartego na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych celem maksymalnego (uzasadnionego technicznie, ekonomicznie i społecznie) uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.

Aktualności